ĐHĐCĐ KHẢI HOÀN LAND: NHIỀU KỲ VỌNG BỨT PHÁ TRONG NĂM 2024

Ngày 15/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Khải Hoàn Land (HSX: KHG) đã diễn ra thành công. Những chia sẻ của HĐQT giúp các cổ đông có nhiều niềm tin về sự bứt phá của Tập đoàn trong năm mới.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Khải Hoàn Land được tổ chức tại TP.HCM, đảm bảo số lượng và quyền biểu quyết hợp lệ theo quy định.

Báo cáo tại đại hội về kết quả kinh doanh năm 2023, đại diện Hội đồng quản trị Tập đoàn Khải Hoàn Land cho biết, Ban lãnh đạo Tập đoàn đã nỗ lực rất lớn nhằm giữ vững sự ổn định và cân bằng trong Tập đoàn trước bối cảnh nhiều thách thức, khó khăn từ thị trường chung.

Thị trường bất động sản năm 2024 đang có nhiều tín hiệu đáng mừng, tiêu biểu như Luật Đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung mới, có tính đột phá được kỳ vọng sẽ khơi thông nguồn lực đất đai, tháo gỡ “nút thắt” pháp lý cho các dự án, góp phần rút ngắn đà phục hồi thị trường bất động sản. Nhiều khả năng thị trường sẽ tăng trưởng mạnh từ năm nay. Đây là động lực giúp Khải Hoàn Land sẵn sàng cho chiến lược bứt phá trong năm mới.

Tại đại hội, các cổ đông đã nhất trí thông qua các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc. Đại hội cũng đã thảo luận và thông qua 9 tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bao gồm các nội dung quan trọng như: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và việc phân phối lợi nhuận sau thuế, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024, miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, …. Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhất trí việc bầu ông Lê Văn Kiều làm Thành viên Ban kiểm soát thay cho ông Nguyễn Minh Hiếu do có đơn xin từ nhiệm.

Trong năm 2024, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Tập đoàn tiếp tục phát huy tốt hai thế mạnh về hợp tác phát triển và môi giới dự án, đồng thời giữ vững vai trò đối tác chiến lược của nhiều Chủ đầu tư danh tiếng trên thị trường, tiêu biểu như Vingroup, Masterise Homes, GS E&C, T&T Group, Five Star Group, Khang Điền, CapitaLand, … Đồng thời, Tập đoàn Khải Hoàn Land đã và đang triển khai chiến lược tổng tuyển dụng 10.000 K.I.S (Khải Hoàn Land Investment Specialist – Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản) nhằm bổ sung vào mạng lưới phân phối hùng mạnh phục vụ cho các chiến dịch bán hàng của 10 dự án trọng điểm do Khải Hoàn Land phát triển và phân phối độc quyền trong năm nay.

Phát biểu trước đại hội, bà Đinh Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Khải Hoàn Land chia sẻ: “Thay mặt Tập đoàn Khải Hoàn Land, chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn bộ các khách hàng, đối tác và đặc biệt là các cổ đông đã luôn ủng hộ, đồng hành với Tập đoàn trong giai đoạn khó khăn vừa qua. Năm 2024 được kỳ vọng là “viên gạch đầu tiên” xây dựng nền móng cho chu kỳ phát triển mới của thị trường bất động sản Việt Nam, chúng tôi đã sẵn sàng tâm thế để bứt phá mạnh mẽ trong chặng đường kế tiếp.”


Dự án: