Giáo dục – KHAI HOAN EDU

KHAI HOAN EDU – Viện nghiên cứu – Đại học được phát triển bởi Khải Hoàn Group cùng các đơn vị giáo dục nổi tiếng trên thế giới. Gắn liền quá trình giảng dạy và nghiên cứu chuyên sâu, KHAI HOAN EDU kiến tạo nên môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiện đại và sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.