Giới thiệu

banner-gioithieu

KHẢI HOÀN GROUP

Khải Hoàn Group là Tập đoàn Kinh tế tư nhân đa ngành tiêu biểu tại Việt Nam. Kết tinh nhiều sức mạnh, hiện Khải Hoàn Group đang hoạt động trên các lĩnh vực chính: bất động sản, giáo dục, công nghệ, y tế, nông nghiệp và giải trí.

Bằng tất cả khát vọng, tâm huyết và đạo đức nghề nghiệp, Khải Hoàn Group đang không ngừng phấn đấu và cống hiến hết mình vì sự phồn vinh, thịnh vượng của toàn xã hội.

SỨ MỆNH

Sứ mệnh của Khải Hoàn Group là cung cấp những sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, vì cuộc sống thịnh vượng dài lâu cho toàn thể cộng đồng.

TẦM NHÌN & ĐỊNH HƯỚNG

Khải Hoàn Group từng bước thực hiện mục tiêu trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam với khát vọng tạo nên sự đột phá cho nền Kinh tế nước nhà và khu vực, khẳng định năng lực sáng tạo và vị thế của doanh nghiệp Việt trên trường quốc tế.

NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Với chiến lược đầu tư – phát triển đúng đắn, nguồn tài chính bền vững, đội ngũ nhân sự giàu năng lực cùng cơ sở vật chất hiện đại, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, Khải Hoàn Group đang quản trị, vận hành các công ty thành viên phát huy tốt vai trò là các cơ sở kinh doanh và trung tâm lợi nhuận độc lập.

Dựa trên nền tảng vững chắc này, hệ sinh thái Khải Hoàn Group đang tiếp tục được phát triển vững mạnh và đồng nhất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mở rộng hơn nữa của Tập đoàn trong tương lai.