T&T City Millennia – Xu thế đầu tư bất động sản cuối năm 2021