THÔNG BÁO QUY ĐỊNH TRIỂN KHAI PHÂN PHỐI ĐỘC QUYỀN DỰ ÁN T&T DC COMPLEX VÀ DỰ ÁN T&t PHỐ NỐI