Sức hút từ lễ ra quân đại đô thị T&T City Millennia