Khải Hoàn Land (HOSE:KHG): Tiếp tục tăng trưởng ấn tượng trong Quý III/2021