Khải Hoàn Land đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2020 trao tặng tủ sách cho trường Bù Cà Mau – Bình Phước