Khải Hoàn Land đẩy mạnh phủ sóng thương hiệu tại Tp. Hồ chí minh và Hà Nội