Doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn với tinh thần học hỏi, sáng tạo