Doanh nhân Nguyễn Khải Hoàn với hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao