Cổ phiếu KHG của Khải Hoàn Land chính thức chuyển giao dịch về HOSE từ ngày 6/9