Chung tay chống dịch Covid-19, Khải Hoàn Land trao tặng 20 giường tầng và 20.000 khẩu trang y tế cho Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh