Nguyễn Khải Hoàn – người tốt không chỉ một ngày – HTV9 thực hiện

VIDEO lấy trong chương trình Tạp Chí Văn Nghệ TFS của HTV9 thực hiện – Chuyện Đời Tôi với nhân vật là Ông Nguyễn Khải Hoàn – người tốt không chỉ một ngày.

Copyright © Khải Hoàn Group